Cherry Heering Line

Heeringske Gård Overgade Neden Vandet Nr 11 Christianshavn.

Maleri af peter Foss 1882 (copi efter Carl Bille) Briggen "FLINK" af København tilhørende Peter F. Heering. "Flink" redder besætningen fra det forliste skib S/S Bristol 1867 i den Engelske kanal.

Briggen "FLINK" her i farver.

Grosser Peter F. Heerings største sejlskib "Svanen" Maleri af L. Petersen. Forlist i 1894.

Briggen "FRODE" tilhørende Peter F. Heering. Tegning af Jacob Petersen.

Briggen "Thorvald" Farvelagt Tegning af Jacob Petersen.

M/S Christel Heering (OXBP Imo nr 5065990) Byg i Aarhus 1958. 2 dæk åben/lukket Shelterdæk type. Disel 1570 iHK B&W. Til Peter F.S. Heering (Cherry Heering Line). Solgt 1962 til Colombia, igen i 1973. Ophugget i Cartegena 1985 Colombia.

M/S Christel Heering

Christel Heering

M/S Mille Heering. (OUHG) Bygget 1958 i Aarhus "Værft & Flydedok" .Tdw 2359/1520. fart 12,5 (Byg Nr 104) B&W Disel Hk-1400. Til Peter F. Heering. (Cherry Heering Line).Solgt 1963 til H.S.Eimskipafelag Reykjavik Island omdøbt >Bakkafoss< Solgt 1974 til Tremone bay Shipp. Co., Panama. >Five Flowers<. Solgt 1983 til Bangladesh for ophugning i Chittagong.

M/S Mille Heering.

M/S Heering Rose. (Kaptajn fra Nybygning J.C.Krogh). Bygget i Helsingør 1962 (byg nr 358) 6-cyl B & W disel 4200 hk 15,5 Knob. 2 dæk åben/lukket Shelterdæk type isklasse 3. dw 6075/4750. til Peter F.S Heering Kbh. Overgået 1966 til (K/S af 26. sept 1966).(Stadig Cherry Heering Line) Solgt 1969 til Fairplay Rederiet R. Borchard, Hamburg, omdøbt >Lucy Borchard<. derefter solgt flere gange. Solgt 2001 til ophugning efter 10 års oplægning i Tyrkiet ophugning Alang i Indien.

M/S Heering Rose.

M/S Heering Rose.

M/S Heering Kirse. (OVSQ. Imo nr 5310802) Bygget i Horten Norge (byg nr 149) til Rederiet Virisk A/S sandefjord Norge som >Sandar<. Åben /lukket Shelterdæk type 5 lastrum. 7500 hk fart 16 knob 5-cyl Sulzer Disel. tdw14.250/13.400. Købt af Peter F. Heering 1968 til Cherry Heering Line. Forlist i stillehavet under storm den 8. dec 1971 var på en rejse fra Manzanillo (Mexico) til Tokio (japan) med majs. Luge slået op slagside og sunket. 5 mand omkom.

Her er >Heering Kirse" som Norske >Sandar<

M/S Heering Kirse i Hong Kong.

M/S Heering Christel. (OZIH imo 5281037) Byg i Kiel Tyskland 1957 til Hvalfanger Selskabet Globus A/S Larvik døbt >Polarvind<. Dw 10.900/13.210. Disel 6500 iHK 14,5 knob, åben/lukket Shelterdæk type. Købt af Peter F.S.Heering 1964 til Cherry Heering Line Kbh. Solgt 1967 til Morovia derefter solgt flere gange 1977 kom skibet under arrest i Lobito (Angola) ophugget i 1990.

M/S Heering Mille. (OXOM imo 5299022) Byg i Emden Tyskland 1958 til det Nordenfjeldske rederi D/S Trondhjem A/S som >Rolf Jarl< dw 13.056, Disel 7050 iHK MAN Augsburg 9-cyl 2SA Motor.14,75 knob, 2 dæk lukket shelterdæk type. Købt af Peter F.S. Heering Kbh til Cherry Heering Line. Solgt 1965 til Neptune navigation Corp., Liberia. derefter solgt flere gange. Ophugget i 1983 i Shanghai

M/S Heering Susan. OZTT imo 6704842. Byg på AG Weser Werk Seebeck Bremerhaven Tyskland. Disel 10.500 iHK BW/Krupp 7-cyl 2SA type 774-VT2BF-160 Motor.16,75 knob 2 dæk åben/lukket Shelterdæk type. Isklasse 3 styrke til sværgods. Til Peter F.S.Heering Cherry Heering Line Kbh. Solgt 1969 til Compania de la Paloma SA m.fl nyt navn >Elena< Panama. Solgt flere gange.1986 ophugget i Kaohsiung.

M/S Heering Lotte. OVJJ imo 6704830. Byg 1967 på Weser Werk Seebeck Bremerhaven Tyskland. dw 15.615/13.105. Disel 10.500 iHK BW/Krupp Essen, 7-cyl 2SA motor. fart 16,75 knob 2 dæk åben/lukket Shelterdæk type. 6 lastrum 6 luger. Forstærket for sværgods isklasse 3. 4 pax. Til Peter F.S.Heering Cherry Heering Line Kbh. Solgt 1971 til Compania de la Paloma m.fle. omdøbt >Star Alcyone< med management hos A.A.Johnson, Stockholm.Solgt flere gange Ophugget i Kaohsiung 1986.

M/S Heering Lotte.

M/S Heering Elsie. OZEA imo 6401426. Byg i Tamise Belgien 1964 som >Loucas< (Græsk) dw 14.350. Disel 6600 iHk, Sulzer type 6RD68 6-cyl motor. Fart 14,5 knob 2 dæk shelterdæk type, 5lastrum 5 luger med traditionelle lugedæksler og presenning, 2 master et sæt samsonposter. Købt af (K/S af 26 sept 19669 Cherry Heering Line Kbh. Solgt i 1973 til Ceylon Shipping Corp., Colombo. Ophugget i Sachana 1986.

M/S Heering Christel (II). OZEA. imo 7346893. byg på BW 1974 til Heering Christel I/S Kbh, William Heering Kbh. dw 50.489. Diesel 13.100 bHK, 11900 iHK, BW motor, fart 15,5 knob et dæk, 7 lastrum ingen lossegrejer, maskine og Aptering agter. Solgt 1977 til Kosmos A/S, ved Anders Jahre, Sandefjord, Norge omdøbt >Jcara<.

Heering Christel.

>HEERING MILLE< (OZUV) imo nr 6222680. Her som M/S >Irene S Lemos<, af Piræus som hun kom til at hedde efter Heering solgte hende i 1976.Til Compania Naviera SA, Panama Hun er bygget i Frankrig som >Ville De Metz< 1 1967 til Fransk reder, Bulkcarrie dw, 42.600/ 43.300. 7 lastrum, 7 luger.BW diesel 12.600 iHK, 15,5 knob. Købt den 8. marts 1972 af (K/S af 19. august 1068 Kbh) Cherry Heering Line. Ophugget i 1987 Nanton.

Heering Christel som Norske >JACARA<

1818, Firmaet grundlagt.
1833, Begyndte rederivirksomhed.
1876, Første rederivirksomhed ophørte.
1957, Anden rederivirksomhed begyndte.
1977, Rederiet Heering Line nedlagt.
2001, Moderfirmaet nedlagt.

Rederiet Heering har til huse i den Heeringske Gård i Overgade neden Vandet nr 11. Huset, som står den dag
i dag, har ved sin stilfulde og enkle arkitektur i den pietetsfuld bevarede oprindelse skikkelse vakt vor hjemlige bygnings kyndige og historikers interesse og nydt den ære at blive gengivet i fremmede tidsskrifter som type på en anselig, borgerlig gård fra udgangen af det 18de århundrede.
Grosserer Peter Frederik Suhm Heering (født 1792 i Roskilde-død 1875 i København) købte gården af Enken efter kaptajn, skibsreder, grosserer, brygger og godsejer Hans Peter Kofoed fra Bornholm (død i 1812) der havde begyndt sin løbebane som skibsdreng til fører af sit eget skib, fregatskibet >Brødkurven<, havde sejlet på Vest Indien i slutningen af det 18de århundrede, en periode, hvor der ved denne fart under den nordamerikansk frihedskrig tjentes store summer. >Brødkurven< førtes af kaptajn Kofoed selv, Han købte gården på Christianshavn i 1783 og 1785 blev den nuværende facadebygning opført. Efter kaptajnens død i 1812 skænkede enken 100.000 Rdl til Skipperstiftelsen og senere andre store legater og blev udnævnt til etatsrådinde. Ægteskabet var barnløst, hvorfor hun var i stand at skænke gaver i så rigt mål.
Efter købet af gården oprettede Peter F. S. Heering en likørfabrik som står endnu den dag i dag, og han drev tillige en anselig rederivirksomhed.
I 1833 lod han i Svaneke bygge sit første skib, skonnerten >Arnold<. Skibet var opkaldt efter rederens førstefødte søn. Derefter lod han bygge indtil 1857 ni andre skibe alle bygget i Svaneke nemlig slupperne Castor, Gordius,skonnerterne Robert,og Skjold, briggerne,Frode, Fylla, Thorvald, og Flink, tillige barken Svanen som blev det største skib. Robert,Gordius og Castor drev havfiskeri på Island.
 


"ARNOLD" 2. Masters Skonnert Klstr, 48,5/46,5.
Byg 1833 af Skibsbygmester, Jens Müller Nansen Svaneke.
Solgt 1855 til Kapt, Bertel N. Riber, Dragør efter Ribers død, Solgt til Kapt, J.F.Sellerup, Nakskov, der gik fallit overtaget af N.G.N.Møller, Nakskov, der var partner med Sellerup. Forlist i 1869.

"Castor" 2. Masters Slup, Klstr 41,5. 
Byg 1849 af Skibsbygmester Henrik hansen Svaneke.
Solgt 1857 til skibsreder H.P.Rønne, Rønne. Fra 1862 var Kapt, Schon eneejer af skibet. Meddelt 1865 af Konsulen i Hull at skibet var solgt til udlandet.

"Flink" (NBPJ) 2. masters Skonnertbrig,Klstr 64,5.
Byg 1851 (ingen navn på bygmesteren) i Svaneke.
Ombygget 1868 i Kbh, af H.P.Brandt.
Solgt 1876 til Rasmus Petersen og partnere Assens.
Solgt 1888 til Kapt, Rasmus Boye Christensen Marstal.
(bjærgede den 30.sept 1867 i den Engelske kanal besætningen fra S/S Bristol der ses på maleriet som vrag.

"Fylla" (NJKL) 2. masters Brig, klstr 92,5/90.
Byg 1848 af Skibsbygmester Jens Müller Nansen, Svaneke.
Solgt 1872 til H.C.Bertelsen og partnere, Dragør senest blev Kapt, P.Jansen Friis eneejer. Forlist 1880 den 16. april ved Degerby på vestsiden af Ålandsøerne.

"FRODE" (NFPB) 2. masters Brig, Klstr 92,5
Byg 1843 af Skibsbygmester Jens Müller Nansen Svaneke
Solgt 1876 til Chr. F. Schmidt og Rasmus Petersen og partnere, Assens.
Solgt 188½1 til skibsreder C. Henckel Helsingborg, Sverige senere solgt til et rederi i Oskarshamm.
Forlist 1894 den 14.okt efter stranding på Nordsiden af Anholts Østerrev blev slået til vrag.

"GORDIUS" delvis dæksbåd en mast jagtrigget Klstr 18,5.
Byg 1842 (ingen bygmester nævnt) i Svaneke.
Solgt 1849 til Islandsk købmand N.N.Bryde, kbh.
Forlist i 1851.

"ROBERT" 2. masters Skonnert Klstr 30,5.
Byg 1845 af Skibsbygmester Henrik Hansen Svaneke.
Solgt 1851 til Kapt, J.Anholm, Nyhavn Kbh.
Solgt 1856 til Islandsk købmand J:F:Thomsen, Island.
(skibets endelig ikke noteret)

"SKJOLD" 2. masters Skonnertbrig Klstr 56,5/59,5.
Byg 1840 af Skibsbygmester Henrik Hansen, Svaneke.
Forlist 2. okt 1852 på den Svenske kyst.

"SVANEN" (NOSJ) 3. masters Bark, klstr 138,5/135.
Byg 1858 af Skibsbygmester Henrik Hansen, Svaneke.
Solgt 1872 til Kapt, Conrad S. Sørensen Thisted Aalborg.
solgt 1886 den 3. sept til Buenos Aires Argentina.
Forlist i 1894.

"THORVALD" 2. masters Brig Klstr 73.
Byg 1838 (ingen navn på bygmester) Svaneke.
Forlist 1865 på rejse fra Newcastle til Vestervig ved Løkken. Besætning 9 mand alle reddet.
Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Dorthea Josefsen | Svar 26.10.2017 12:39

Hej
jeg er interesseret i og høre omkring Mille Herring, som har sejlet til Grønland omkring 1959-60. Jeg er i gang med og finde frem til min far.
mvh Dorthe

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

I dag | 12:08

S skibene fra Århus Mener Server er # 146 Supporter # 147 Supplier # 148 Shipper # 149

...
03.10 | 21:55

Var med Olav Mark i sommerferien 19677 ( fra Svendborg maskinmesterskole.

...
27.09 | 19:36

Hej Steen - Tak for info. Mener Eli Larsen sejlede m/Tureby og var med på D-dag se "D-dag set med danske øjne" på You tube

...
15.09 | 20:45

Hej Ann
M/S Museet for Søfart har en kopi af Tureby's logbog, som sikkert er spændende læsning.
-Steen Rudberg

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE